Skrota bilen - Guide

01

Hämtning

För oss på Strängnäs bilskrot är det viktigt att du som kund känner dig trygg genom hela arbetet. När vi har avtalat en tid för avhämtning som passar båda parter behöver du bara tänka på registreringsbeviset (del 2) och legitimation. Om du saknar nycklar till fordonet är det fördelaktigt om du meddelar oss detta så snart som möjligt. Strängnäs bilskrot hämtar bilar i Stockholms, Uppsalas, Västmanlands och Södermanlands län. Om du inte kan närvara vid upphämtningen av ditt fordon, kommer vi fram till en bra och smidig lösning som passar för oss båda.

02

Avregistrering

Det är vanligt att man vid skrotning av sin bil, undrar hur man kan veta att bilen faktiskt har blivit skrotad? Fordonet avregistreras vilket innebär att det tas bort från vägtrafikregistret permanent. När du överlämnar din bil till Strängnäs bilskrot utfärdar vi ett mottagningsbevis. Detta mottagningsbevis innebär att vi tar över äganderätten och ansvarar för att skrotningen av fordonet utförs på ett korrekt sätt. Det skickas aldrig ut något brev om avregistrering till dig från Transportstyrelsen, men du kan enkelt undersöka statusen för ditt fordon via Transportsyrelsens app*. Avregistreringen räknas alltid från den dagen då anmälan inkommit till Transportstyrelsen. Vi vill understryka att avställning och avregistrering är två skilda saker. Här kan du läsa om avregistrering eller avställning.

*Appen går att ladda ner kostnadsfritt på App Store eller Google play

03

Demontering

Strängnäs bilskrot anser att skrot och demontering av fordon är en naturlig del i dess livscykel. Vi är en auktoriserad bilskrot vilket innebär att alla fordon tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån säkerhets- och miljöaspekter. Fordonen dräneras på på sina farliga vätskor genom att vi samlar upp vätskorna i slutna kärl. Farliga vätskor och tungmetaller skickas vidare för miljöbehandling. Fordonens batterier, hjul och allt glas monteras bort. Sedan pressas karossen ihop, transporteras och fragmenteras medan de metaller som finns i karossen fraktas till ett smältverk för återanvändning. För oss på Strängnäs bilskrot är det viktigt att allt utförs på ett säkert tillvägagångssätt när bilar demonteras. Både för vår personal och för att skydda miljön.

04

Återvinning

När vi utför demontering av fordon strävar vi efter att återanvända så mycket delar som möjligt. Det är därför viktigt att smälta och återanvända de metaller som går. Det gäller även att de delar som är i gott skick och har god funktionalitet, får leva vidare. Därför är vi medlemmar i LAGA där du kan söka efter fordonsdelar som du är i behov av. Där kan du enkelt söka på utvalda bildelar eller bilmodell, fordonstyp och registreringsnummer. De fordon som skrotas hos Strängnäs bilskrot återvinns och återanvänds i största möjliga mån.